Kommunikation

Kommunikation - digital och fysisk, i samverkan                          

Vi vet att det går att skapa bra kommunikation med hjälp av rätt profilprodukter. Nyligen gjorda undersökningar

visar att i många fall ger en kombination av fysisk och digital reklam bäst effekt. Tillsammans blir denna effekt större

än för kanalerna var för sig och där resultaten speglar målgrupper i alla åldrar.


För oss handlar det om att bidra till att göra varumärken synliga. Vårt uppdrag är därför att översätta våra kunders marknadsföringsidéer

till produkter som ska passa väl in i sina sammanhang. Vi vill göra reklamen minnesvärd och användbar.Vi är intresserade av att göra skillnad

Det vill vi göra genom att leverera produktlösningar som:


  • Stärker marknadsföringen - i god balans med andra (digitala) kommunikationskanaler
  • Signalerar en tydlig miljö-& hållbarhetsprofil
  • Väcker uppmärksamhet och tydliggör budskap
  • Upplevs kreativa och skapar högt användbarhetsvärde
  • Ger bestående värden och ger mottagaren rätt känsla av varumärket
  • Förstärker samhörigheten och lojaliteten mellan medarbetare, företag och kunderPå vilka sätt vill du göra intryck?

För oss är profilprodukter konkreta, tydliga och viktiga markörer i en sammanhängande marknadsföring.


Håller du med om det?