Hem

Välkommen hit!

Epigram levererar träffsäkra profilprodukter och tjänster till företag och organisationer som

en viktig del av den totala marknadsföringen.

 
Vi vill jobba i en relation med våra kunder där kunskap, kreativitet, erfarenhet och engagemang är lika viktigt som lyhördhet, affärsinsikt och inte minst miljö-& hållbarhetsansvar.


Epigram är den lilla
 profilbyrån med det stora nätverket! Genom oss får du tillgång till rätt grossister, tillverkare, förädlare, designers och distributörer som passar just dina behov.


Vi menar att de värden våra produkter och tjänster skapar utgör grunden för vårt existensberättigande.


Epigram verkar för att kundnyttan kan maximeras,

som ett resultat av de affärer vi skapar tillsammans.

VÅRA TJÄNSTER

Epigram hjälper ditt företag att kommunicera med produkter som skapar uppmärksamhet i sig själva - och i rätt kombination med digitala marknadsföringskanaler.

Profilprodukter och tillhörande tjänster som tar ditt företag ett steg närmare en mer kreativ och effektiv marknadsföring.

Hållbarhet är starka, centrala begrepp för oss! Vi hjälper dig att fatta beslut om bra produkter utifrån ett hållbarhets-& miljöperspektiv.


Coronapandemin, som drabbade oss alla och världen i februari-mars 2020, har inneburit att många planerade marknadsföringsaktiviteter fått ställas in eller fått sättas på lång paus.

Ska vi nu våga tro på en mer permanent återgång till ett mer normalt liv igen när restriktionerna släppts och att vi ser ett möjligt slut på pandemin ?  


Nu återstartar Sverige igen. Låt oss hjälpa er att vårda relationer - och att skapa nya! Återstart!


Nu är läge att investera i hållbara profilprodukter!