Hem

Välkommen till oss,

Epigram levererar träffsäkra profilprodukter och tjänster som blir en viktig del i er marknadsföring.

 
Vi vill jobba i en relation med våra kunder där engagemang, kreativitet, nyfikenhet och lyhördhet är lika viktigt som kunskap, affärskänsla, insikt och hållbarhetsansvar.


Epigram är en liten profilbyrå med stort nätverk. Genom oss får du tillgång till grossister, tillverkare, förädlare, designers och distributörer som passar just dina behov.


Vi menar att de värden våra produkter och tjänster skapar utgör grunden för vårt existensberättigande.


Epigram vill verka för att kundnyttan maximeras,

som ett resultat av de affärer vi skapar tillsammans.

VÅRA TJÄNSTER

Epigram hjälper ditt företag att kommunicera med produkter som effektivt skapar uppmärksamhet i sig själva - och i rätt kombination med digitala marknadsföringskanaler.

Profilprodukter och tillhörande tjänster som tar ditt företag ett steg närmare en mer effektiv och fulländad marknadsföring.

Hållbarhet är ett centralt begrepp för oss! Vi hjälper dig att fatta rätt beslut utifrån ett hållbarhets-& miljöperspektiv.

Pandemin vi just nu genomgår har drabbat oss alla på olika sätt och har/har haft stor påverkan på hela vårt samhälle, ingen vet riktigt ännu vilka konsekvenser detta kommer att innebära under resten av 2021. Vad händer 1 juni när vissa restriktioner lättas och läget återgår mot ett mer normalt samhälle igen? Vad blir det nya normala?

Hur kommunicerar ni i slutet av Coronapandemin?


...och därefter?